Univision Kansas City Job Fair

Mar

02

Time: 11:00am-2:00pm
Location: Kansas City Kansas Community College-65th & State Ave.-Kansas City, KS 66112

KUKCJOBFAIR#16_ENGLISH New 2013 ver 2.3.jpg Univision Job Fair-Spanish